Kantoninkiina

Kantoninkiina
Oma nimi粵語 / 粤语 [jyt² jy¹³]
Muu nimikantoni
Tiedot
AlueKiina
Puhujia71 miljoonaa
Kirjaimistokiinalainen
Kielitieteellinen luokitus
Kielikuntasinotiibetiläiset kielet
Kieliryhmäsiniittiset kielet
Kielikoodit
ISO 639-2yue
ISO 639-3yue

Kantoni (perinteisillä merkeillä: 粵語; yksinkertaistetuilla merkeillä: 粤语, kantoniksi: Yuet6yue5; mandariinipinyinillä: Yuèyǔ, kirjaimellisesti "Yue-kieli") on yksi merkittävimmistä murteellisista ryhmistä tai kielistä Kiinan kielessä tai kieliperheessä. Sitä puhutaan enimmäkseen kaakkoisessa Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Macaossa, kiinalaisten vähemmistöjen keskuudessa Kaakkois-Aasiassa ja monien kantoninperäisten ulkokiinalaisten keskuudessa. Nimi tulee romanisaatiosta Kantonista, joka on Guangdongin maakunnan pääkaupunki.

Sinisellä väritetty alue on kantonin kieltä puhuva alue Kiinassa.

Eri alueilla puhutaan erilaisia kantonin murteita. Merkittävin on Kantonin murre, jota tarkoitetaan useimmiten kantonista puhuttaessa. Kantonin murre on lingua franca sekä Guangdongin maakunnassa että ulkomaalaisessa kantonilaisessa ympäristössä ja sitä puhuu 70 miljoonaa ihmistä. Murretta puhutaan myös Hongkongissa, joka on Etelä-Kiinan taloudellinen ja kulttuurinen pääkaupunki. Kantonin murteen lisäksi Taishanin murre, yksi sei yap- eli siyi (四邑)-murteista, pysyy elinvoimaisena. Muut kantonin murteet ovat kuolleet tai kuolemassa.

Yhteensä kantonia puhuu maailmassa noin 71 miljoonaa ihmistä, joista noin 60 miljoonaa asuu Guangdongin maakunnassa Kiinassa, mukaan lukien Hongkong ja Macao. Popularisoitunut kantoninkielinen media (huomattavimpina Hongkongin elokuvat, televisiosarjat ja Cantopop), eristäytyneisyys ja kantoninkielisten merkittävä asema talouselämässä lupailevat kielelle omaa elämäänsä. Useimmat wuxia-elokuvat Guangdongista on alun perin kuvattu kantonin kielellä ja sen jälkeen dubattu mandariinikiinaan tai englantiin tai molempiin. Kantoni on merkittävä kieli länsimaissa ja Kaakkois-Aasiassa asuvien kiinalaisten keskuudessa.

Taustaa

Suurin siniittinen kieli on mandariinikiina, ja joskus kanton ja lähes kaikki muut siniittiset kielet lasketaan sen murteiksi. Tämä johtunee kahdesta seikasta:

  1. Kielen ja murteen ero on pääosin poliittinen päätös, ja näiden kielten puhujilla ei ole itsenäistä valtiota.
  2. Kirjoitusjärjestelmä on pitkälti sama kuin mandariinikiinassa, ja koska merkit osoittavat merkityksen eivätkä juurikaan lausumista, näiden kielten puhujat ymmärtävät jotenkuten toistensa kirjoitusta. Esimerkiksi kantonin ja mandariinin lausuminen poikkeaa kuitenkin toisistaan niin paljon ettei toisen kielen puhuja ymmärrä juuri sanaakaan toisen puheesta; läheisyysaste lienee pikemmin luokkaa englanti-venäjä kuin vaikkapa ruotsi-norja. Tosin kielioppi on melko samantapainen, vaikka sekin poikkeaa jonkin verran kielten/murteiden välillä. Kantonissa on jonkin verran omaa sanastoa, jota ei voida kirjoittaa "yleiskiinalaisin" merkein. Näille sanoille on kantonissa omat kirjoitusmerkkinsä, mutta virallisessa tekstissä niiden käyttöä pyritään usein välttämään. Kantonissa on myös säilynyt monia sellaisia sanontoja, jotka mandariinikiinassa ovat hävinneet normaalista kielenkäytöstä.

Koska kantoninpuhujat ovat olleet enemmän tekemisissä eurooppalaisten kielten puhujien kanssa, kanton sisältää selvästi enemmän lainasanoja kuin mandariinikiina. Muutamia lainasanoja on kantonin kautta kulkeutunut mandariiniin saakka.

Äänteet

Alukkeet

Alukkeet ovat tavujen alkukonsonantteja. Seuraavassa taulukossa esitetään kantoninkiinan alukkeet foneettisin merkein.

LabiaaliKoronaaliSibilanttiPalataaliVelaariLabiovelaariGlottaali
Aspiroimaton klusiiliptts k(ʔ)
Aspiroitu klusiilitsʰ kʷʰ 
Nasaalimn  ŋ  
Frikatiivif s   h
Approksimantti l j w 

Lopukkeet

Lopukkeet päättävät tavun. Kantoninkiinan tapauksessa ne koostuvat vokaalista ja mahdollisesta loppukonsonantista.

/aː//ɐ//ɛː//e//ɔː//o//œː//ɵ//iː//uː//yː/
Ø ɛː ɔː œː 
-i / -yaːiɐi eiɔːy  ɵy uːy 
-uaːuɐuɛːu¹  ou  iːu  
-maːmɐmɛːm¹     iːm  
-naːnɐnɛːn¹ ɔːn  ɵniːnuːnyːn
aːŋɐŋɛːŋɔːŋœːŋ    
-paːpɐpɛːp¹     iːp  
-taːtɐtɛːt¹ ɔːt œːt¹ɵtiːtuːtyːt
-kaːkɐkɛːkekɔːkokœːk    
Yksinään tavun muodostavat nasaalit: [m̩] [ŋ̩]
¹Lopukkeet [ɛːu], [ɛːm], [ɛːn], [ɛːp], [ɛːt] ja [œːt] esiintyvät vain arkisessa puheessa. Ne puuttuvat joistakin latinisointijärjestelmistä.

Kirjoitusjärjestelmä

Kantoninkiinaa kirjoitetaan kiinalaisella kirjoituksella, perinteisillä merkeillä, paitsi Manner-Kiinassa, jossa sitä kirjoitetaan yksinkertaistetuilla merkeillä

Latinisointi

Kantoninkiinalle on useita latinisointitapoja latinalaisille aakkosille. Niistä yleisimmin tavattavia ovat nykyään Yalen latinisointi, Hongkongin opetusviraston hyväksymä kantoninkiinan pinyin ja Hongkongin kielitieteellisen seuran kehittämä Jyutping. Suurin osa kantoninkiinan puhujista ei ole kuitenkaan perillä yhdestäkään säännönmukaisesta latinisointimenetelmästä, koska ne eivät kuulu opetusohjelmaan Hongkongissa tai Guangdongissa.

Aiheesta muualla

Wikipedia
Kantoninkielinen Wikipedia, vapaa tietosanakirja

Kantoninkiinan sanakirjoja tai tietokantoja puhutusta kantonista

  • CantoDict: Kantoni-englanti sanakirja sisältää sekä ääninauhoitettuja että kirjoitettuja sanoja
  • Kokoelma yleisiä kantoninkielisiä sanoja: japaniksi ja englanniksi; edellyttää japanin fonttien lataamista koneelle
  • Hongkongin kiinalainen yliopisto: kiinalaiset merkit: yli 13 000 merkkiä ja niiden ääninauhoitteita kantoniksi; selattavissa englanniksi ja kiinaksi. Seitsemän transkriptiomenetelmää. Sivun kieli on oletuksena kiina ja LSHK jyutping -transkriptiomenetelmää käytetään. Englanninkielisen sivun ja muiden transkriptiomenetelmien käyttöön vaaditaan evästeitä sallivaa selainta. Jokaisesta merkistä löytyy kantoninkiinan ääntämykset, mandariinikiinan ääntämykset, merkin esiintymistiheys, Big5:n koodinumero, Unicoden koodinumero, cangjien syöttönumero, ja merkin radikaali.
  • Puhuva kantonilainen sanakirja: kiinaksi; edellyttää Big5:n fontin lataamista koneelle.

Muita