Etelämanner

Etelämanner
Location Antarctica.svg
Pinta-ala14 000 000 [1] km²
Väkilukuei vakituista asutusta
muutama tuhat väliaikaista asukasta kerrallaan
Valtioita0
AikavyöhykeUTC−3 (käytössä vain Grahaminmaalla)

Etelämantereen tärkeimmät maantieteelliset piirteet.
Maisema Etelämantereelta.
Satelliittikuva Etelämantereesta.

Etelämanner on maapallon eteläosassa, etelänavan ympärillä sijaitseva manner. Se on ainoa maanosa, jossa ei ole vakituista asutusta eikä yhtään valtiota. Etelämanner jaetaan usein läntiseen ja itäiseen Etelä­mantereeseen. Napamantereen ja sitä ympäröivien saarten yhteisnimitys on Antarktis.[2] Etelä­manner on kylmin, tuulisin, korkein ja kuivin manneralue. Etelä­manner on viidenneksi suurin maanosa Aasian, Afrikan, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan jälkeen. Sen pinta-ala on 14 miljoonaa neliökilometriä.

98 prosenttia Etelä­mantereesta on suuren mannerjäätikön peitossa. Siellä ei ole vakituista ihmisasutusta, mutta 1 000–5 000 ihmistä käy vuosittain tekemässä tutkimusta tutkimusasemilla ympäri maanosaa. Vain kylmään todella hyvin sopeutuneet kasvit ja eläimet selviytyvät siellä, mukaan lukien pingviinit, eväjalkaiset, sukkulamadot, karhukaiset, punkit, mikro-organismit ja jotkin tundrakasvit.

Etelä­manner on lähes kokonaan eteläisen napapiirin etelä- ja sisä­puolella sekä kokonaan 60. eteläisen leveys­piirin etelä- ja sisä­puolella. Jälkimmäinen leveyspiiri rajaa alueen, jota vuonna 1959 alle­kirjoitettu Antarktiksen sopimus koskee. Sopimus estää sotilaallisen toiminnan ja kaivos­toiminnan, hyväksyy tieteellisen tutkimuksen ja suojelee maanosan eko­systeemiä. Se solmittiin alun perin 12 maan välillä, ja vuonna 2014 sopijavaltioita oli 50.[3]

Asutus

Asutusta Etelämantereella ei ole lukuun ottamatta muutamaa kymmentä kansainvälistä tutkimusasemaa, joilla on noin muutama tuhat asukasta yhtäjaksoisesti. Ensimmäinen Etelä­mantereella syntynyt ihminen oli vuonna 1978 Argentiinan Esperanza-tutkimusasemalla syntynyt Emilio Palma.[4]

Jäätikkö

Mannerta peittää keskimäärin noin kahden kilometrin paksuinen jää, ja noin 600 000 neliökilometriä on jäätöntä aluetta,lähde? lähinnä Antarktiksen niemimaalla ja saarilla. Mantereen päällä voi paksuimmillaan olla yli neljän kilometrin paksuinen jääkerros. Tämän vuoksi se on keskimääräisesti korkein manner, keskikorkeuden ollessa 2,3 kilometriä.lähde?

Etelämantereen korkokuva. Punainen on korkealla, sinertävät alueet ovat meressä kelluvaa lauttajäätä.
Kylmä Antarktiksen maisema, jossa jää virtaa vuorten välistä.

Etelä­mantereen jäätikön kylmässä ytimessä syntyy jäätä ilmassa olevan kosteuden tiivistyessä syntyvistä lumikiteistä. Reunalla jäätä syntyy enemmän matalapaineiden tuomasta lumesta.[5] Etelä­mantereen mannerjäätikkö on noin 14 miljoonine neliökilometreineen maailman laajin. Mannerjää kattaa mantereesta noin 98–99 prosenttia. Jään tilavuus on noin 30 miljoonaa kuutiokilometriä. 90 prosenttia maailman jäästä ja 68 prosenttia makeasta vedestä on Etelä­mantereen mannerjäässä[6].

Mannerjäätikön keskikorkeus merenpinnasta on 2 300 metriä. Keskilämpötila jäätiköllä on −60 °C ja rannikolla −10 °C. Jäätikön keskimääräinen paksuus on noin 1 600 metriä. Mannerjää on niin paksu, että se kykenee painamaan maankuorta alemmas, syvimmillään noin 950 metrin verran, mikä vie mannerjäätikön alaisessa Bentleyn vajoamassa maanpinnan 2 538 metriä merenpinnan alle.

Ilman jääpeitettä Etelä­manner nousisi keskimäärin 450 metriä merenpinnan ylle.[7] Suurin jäätikön paksuus on Wilkesinmaalla, noin 4 776 metriä[6].

Mannerjäätikkö jaetaan yleensä itäiseen ja läntiseen osioon. Näiden välissä on Transantarktinen vuoristo. Suurempi itäinen mannerjäätikkö on alaltaan 10,35 miljoonaa neliökilometriä ja tilavuudeltaan 26 miljoonaa kuutiokilometriä.lähde? Pienempi läntinen jäätikkö on 1,97 miljoonaa neliökilometriä ja tilavuudeltaan 3,3 miljoonaa kuutiokilometriä. Niemimaalla on vielä pienempiä jäätikköjä, alaltaan 0,52 miljoonaa neliökilometriä.lähde? Korkeimmillaan jää nousee itäisellä Etelä­mantereella jopa 4 000 metriä merenpinnan ylle. Koska lännessä maanpinta on suureksi osaksi merenpinnan tason alapuolella, nousee jää vain 1 500–2 000 metrin korkeuteen[6].

Toinen jako jakaa mannerjäätikön keskusalueeseen, joka on yli 3 000 metrin korkeudessa, laajaan rinnealueeseen, joka on välillä 3 000–1 800 metriä, ja reuna-alueeseen. Lisäksi on Antarktisen niemimaa.

Maahan tulee mantereen keskellä lunta 20–60 millimetriä vuodessa etupäässä härmästä ja ilman kosteuden tiivistymisestä. Lumi muuttuu jääksi noin 100 metrin syvyydessä. Jään synty kerrostumalla vie aikaa 1 000–2 000 vuotta. Jää liikkuu keskusalueella hyvin hitaasti oman painonsa alla.[5]

Mannerjäätikön rinteillä 1 200–3 000 metrin korkeudessa maisema on vaihtelevaa. Siellä on muun muassa jäästä pistäviä vuoria, nunatakeja, ja jäätikön muodot ovat epäsäännöllisempiä. Jäätiköllä esiintyy kupumaisia muotoja. Tälle alueelle saapuu matalapaineita mantereen yllä. Matalapaine nostaa lämpötilaa kesällä −25…−20 °C:seen, −40 °C:seen talvella. Rinnealueella sataa 200–300 millimetriä vuodessa. Myrskyt tuovat alueelle runsaasti lunta, ja jää kasvaa siten jäätikön reunalla nopeasti. Muutama vuosisata riittää tekemään tällä alueella lumesta rakkulamaista jäätä. Jää liikkuu[8] rinnealueella luokkaa 10–20 metriä vuodessa.[5] Jään rinnealueella olevan Amundsenin–Scottin aseman kohdalla virtaus on noin kymmenen metriä vuodessa[9].

Etelä­manteren jäätikön alla on paikoitellen myös järviä. Suurimpia niistä ovat Vostok ja 90 Degrees East.

Etelä­mantereen jää virtaa hitaasti, nopeus kiihtyy reunoja kohti[10][11][12]. Mannerjäätikön keskustassa virtaus on vain noin luokkaa metri vuodessa.[10][13]

Jään virtausnopeus vaihtelee muutamista kymmenistä metreistä pariin kilometriin vuodessa, monesti se on välillä 100–200 metriä vuodessalähde?. Lambertin jäätikkö virtaa alkupäässä 230 metriä vuodessa ja loppupäässä 300 kilometrin päässä merellä olevassa kielekkeessä yhden kilometrin vuodessa[9]. Shirase-jäätikkö on nopein, se virtaa vuodessa kaksi kilometriä. Jää on virtausalueilla erittäin railoista ja vaikeakulkuista. Lumettomilla alueilla tuuli puhaltaa kasautuneen lumen pois, ja pöly ja hiekka edistävät lumen sulamista.

Jään virtaus johtuu siitä, että se muuttuu sitkaaksi ja siirappimaiseksi suurissa paineissa, jotka syntyvät jäätikön omasta painosta.[14] Jään virtaus synnyttää jäätikön pintaan vaarallisia, syviä railoja, jotka nykyisin voidaan havaita tutkalla. Jään alla on järviä ja sulaa vettä. Tämä on mahdollista suuren suolapitoisuuden ja suurten paineiden takia. Jäätä kasautuu vuodessa noin kaksi biljoonaa tonnia ja häviää suunnilleen saman verran.lähde? Jäätä synnyttävät ilman kosteuden tiivistyminen härmäksi ja maahan sataviksi jääkiteiksi. Jäätä hävittävät eniten valuminen jäävuoriksi mereen, tuulen kuluttava vaikutus, haihtuminen ja sulaminen. Näiden yhteisvaikutus on suunnilleen tasapainossa.

Etelä­mantereella on nykyään lukuisia tutkimusasemia, esimerkiksi aivan etelänavalla on Amundsenin–Scottin etelänapa-asema. Ylhäällä jäätiköllä on muun muassa Vostok-asema. Muun muassa Kiina on pyrkinyt laajentamaan tutkimusasemiaan.[15][16]

Jäähyllyt

Joissain kohdissa itse mannerjäätikkö valuu mereen. Silloin syntyy meren pinnalla kelluvia paksuja lauttamaisia rakenteita tai kielekkeitä, jäähyllyjä, jotka ohenevat merelle päin mentäessä. Niiden reunat ovat monesti 20–50 metrin korkuisia äkkijyrkkiä seinämiä, joissa monesti näkyy jään kerroksellisuutta.

Jäähyllyjen pinnalla on lunta, 10 metriä pinnan alla lumijäätä, 50 metrin syvyydessä jäätä[5]. Suurimpia jäähyllyjä ovat Rossin jäähylly ja Filchnerin jäähylly, jotka ovat huomattavasti tavallista merijäätä korkeammalla ja joista lohkeaa joskus suuria tasalakisia jäävuoria. Rossin jäähyllyn ala on 450 000 neliökilometriä ja Filchnerin jäähyllyn 530 000 neliökilometriä[17].

Merijää

Lähes kokonaan jäätynyttä mannerta ympäröi yhtäjaksoinen merijää, joka ulottuu huomattavasti etelänapaa kauemmas etelän talvella kuin kesällä. Merijään keskipaksuus on 6–7 metriä[5]. Etelä­mantereen merijää on alaltaan kesäisin 2,65 miljoonaa neliökilometriä ja talvisin 18,8 miljoonaa neliökilometriä.[18] Yhtäjaksoista merijäätä ympäröi vielä vyöhyke, jossa merijää on hajanaista sekä talvella että kesällä[5]. Etelä­mannerta ympäröivä vesi on hyvin kylmää niin sanottua antarktista vettä, joka rajautuu pohjoisessa melko hyvin vuodenaikojen vaihdellessa paikoillaan pysyvään polaaririntamaan.

Geologia ja luonnonvarat

Boothin saari ja Mount Scott.

Antarktiksen niemimaa, joka alkaa Länsi-Antarktiksesta, rajoittuu lännessä Bellingshauseninmereen ja idässä Weddellinmereen. Se koostuu rikkinäisestä ketjusta vuoria ja muutamista saarista. Etelässä se rajoittuu Eternity-vuoriin.

Kallioperä

Länsi-Antarktiksella kallioperä on Australian ja Etelä-Amerikan vastaavaa muistuttavaa; siellä on paljon sekä poimuvuoristoja että tulivuoria. Korkein huippu on Mount Vinson. Tulivuorista Erebus on toimiva. Mount Vinsonin vasta 1960-luvulla selvitetty lakikorkeus on 5 139 metriä ja Erebuksen vastaavasti 3 795 metriä. Länsiosaa ja siitä pohjoiseen kurkottavaa Antarktiksen niemimaata pidetään yleisesti Etelä-Amerikan Andien jatkeena, ja onkin arveltu että se koostuisi useista vuorista, jos jää poistettaisiin sen päältä.

Noin puoli miljardia vuotta vanha Itä-Antarktis taas koostuu graniitti- ja gneissiperustaa peittävistä hiekka- ja kalkkikivikerroksista, ja on näin ollen pääosaltaan laakiota. Itä-Antarktista pidetään muinaisen Gondwanamantereen osana. Saarista useimmat ovat vulkaanista perua ja vain osittain jään peitossa. Itä- ja Länsi-Antarktiksen erottaa toisistaan kahtia kaksi suurta lahtea: Rossinmeri ja Weddellinmeri.

Vesistöt

Eteläinen jää.

Tutkimuksissa on havaittu jäänalaisia järviä vuoteen 2014 mennessä 379 kappaletta, näistä geomagneettisen etelänavan lähellä olevan Vostokin ollessa tiettävästi suurin (240 × 50 km ja satoja metrejä syvä).[19] Ei tiedetä kuinka järvet ovat syntyneet, mutta on arvioitu, että jäämassan muodostama valtava paine sulattaisi jäätä ja muodostuisi järviä.lähde? Järvien arvellaan lisäksi olevan tärkeässä asemassa valtavien jäämassojen liukuessa mereen, sillä veden päällä jäätikkö on huomattavasti liukkaampi kuin kalliota vasten.

Suurimmat joet, joissa liikkuu virtaavaa vettä, ovat Onyx ja Alph.

Joissain Etelä­mantereen osissa on havaittu niin sanottuja kuivia laaksoja. Ympäröivät vuoret pysäyttävät lumisateet ja auringon lämpö sulattaa laaksoon pöllynneen lumen pois. Kuivia laaksoja on esimerkiksi Victorianmaalla. Joissain laaksoissa on jäätyneitä järviä.

Mineraalivarat

Vuonna 1988 aluetta lähetettiin tutkimaan kaivos- ja öljy-yhtiöiden edustajia 33 maan yhteisellä päätöksellä. Alueelta on löydetty muun muassa rautaa, kuparia, hiiltä (joka on peruja Antarktiksen lämpimästä muinaishistoriasta), rikkikiisua, mangaania ja molybdeeniä. Kaivostoimintaa ei tosin ole, koska toistaiseksi vain hiilen kaivaminen on taloudellisesti kannattavaa. Suomi on ollut mukana tutkimustoiminnassa vuodesta 1989 lähtien.

Geologinen historia

Tangravuori

Manner oli osa muinaista jättiläismannerta Gondwanaa, kunnes se hajosi osiin noin 100 miljoonaa vuotta sitten mesotsooisella kaudella. Silloin Antarktis sijaitsi vielä tropiikissa ja ilmasto salli dinosaurusten ja muiden vastaavien eliöiden olemassaolon mantereella. Vuonna 1999 Antarktiksen niemimaalta ja lähisaarilta löydettiin useita fossiileja, ja vielä noin neljä miljoonaa vuotta sitten Etelä­mantereella kasvoi pieniä metsäsaarekkeita.

Vuoristot

Alueella on muutamia vuoristoja ja vuoriryppäitä:

Näiden lisäksi on huomattava määrä vuoria ja muita pinnanmuodostumia, jotka ovat lumen ja jään alla peitossa. Monet paikat ja luonnonmuodostelmat on nimetty tutkimusmatkailijoiden ja entisaikojen hallitsijoiden mukaan.

Etelämantereen jakaminen itä- ja länsiosaan

Seremoniallinen Etelänapa.

Itäinen Etelämanner sijaitsee itäisellä pallonpuoliskolla ja läntinen Etelämanner läntisellä pallonpuoliskolla. Etelä­mantereen sisään työntyy kaksi merenlahtea, Rossinmeri ja Weddellinmeri, jotka ulottuvat melko lähelle etelänapaa ja jakavat mantereen kahteen selvästi erotettavaan osaan. Koska 180. pituuspiiri kulkee Rossinmeren poikki, sijaitsee Länsi-Antarktis kokonaisuudessaan läntisillä pituusasteilla Greenwichistä luettuna, Itä-Antarktis sen sijaan suurimmaksi osaksi itäisillä pituusasteilla. Länsi-Antarktiksen ja Itä-Antarktiksen rajan voi määrittää tarkemmin Transantarktisten vuorten mukaan. Transantarktiset vuoret eivät ole yhtenäinen vuorijono, vaan ne koostuvat useista erillisistä nimetyistä vuoristoista. Länsi-Antarktis työntyy navalta kohti Tyyntämerta ja Etelä-Amerikkaa, suurempi Itä-Antarktis taas navalta kohti Afrikkaa, Intian valtamerta ja Australiaa.

Kasvillisuus, eläimistö ja ilmasto

Kasvit ja eläimet

Kasveista Etelä­mantereella viihtyvät vain harvat ja sitkeimmät: niemimaalta on löydetty kaksi siemenkasvia: etelämantereenlauha ja kohokkikasvi Colobanthus quitensis. Antarktisella alueella kasvaa noin 100 lajia sammalia, 200–300 lajia jäkäliä sekä reilu parikymmentä maksasammalta.[20] Erilaisia leviä tunnetaan noin 700. Niistä suurin osa elää kasviplanktonina vedessä.

Luonnonvaraisia maanisäkkäitä ei ole, mutta mannerta ympäröivässä meressä viihtyvät muun muassa merileijonat, hylkeet ja valaat. Eteläisellä Intian valtamerellä sijaitsevalle Kerguelenin saarelle on istutettu poroja. Alueella elää useita lintulajeja, kuten etelänmyrskylintuja, pingviinejä, albatrosseja ja lokkeja. Itse Etelä­mantereen maaeläimistö muodostuu kokonaan selkärangattomista ja on suurelta osin mikroskooppista. Maaeläimistöön kuuluu punkkeja, karhukaisia, sukkulamatoja, rataselämiä ja hyppyhäntäisiä.[21] Kookkain kokonaan maalla elävä eläin on Belgica antarctica -surviaissääski. Meressä elää runsaasti kalalajeja, kuten Champsocephalus gunnari ja Dissostichus eleginoides sekä krillejä ja nilviäisiä[22]. Monet Antarktista ympäröivillä merialueilla tavattavat lajit ovat endeemisiä. Kalastusta lähivesillä rajoitetaan kansainvälisen oikeuden normeilla.

Lämpötilat ja sademäärät

Etelänavan tutkimusasemien keskilämpötiloja. Etelänavalla sijaitsevan Amundsen–Scottin asemalla lämpötila pysyy aina 10 pakkasasteen alapuolella ja saattaa pudota alle −76 asteeseen.
Etelämantereen kylmimmän ja lämpimimmän kuukauden keskilämpötilakartta.

Eteläisen pallonpuoliskon talven ajaksi Antarktis vaipuu (Antarktiksen niemimaan pohjoiskärkeä lukuun ottamatta) kaamokseen.

Vuoden keskilämpötila navalla on noin −37 °C, mikä tekee Antarktiksesta yhden maailman ankarimmista paikoista elämälle. Lauhimmankin kuukauden keskilämpötila jää vielä nollan alapuolelle. Talvi ja kesä ovat Etelä­mantereella päin vastoin kuin pohjoisella pallonpuoliskolla: kylmin kuukausi on alueesta riippuen kesä-, heinä-, elo- tai syyskuu, ja lämpimin joulu-, tammi- tai helmikuu.[23] Talven eli heinäkuun keskilämpötila on mantereen sisäosissa −64 – (−72) °C ja keskikesällä −32 °C.

Jäätikön reunalla alle 1 200 metrin korkeudessa lämpötilaa nostavat veden läheisyys ja föhn-ilmiön takia lämmenneet katabaattiset tuulet. Rannikolla kylmimmän kuukauden keskilämpötila on −16 – (−24) °C ja kesän lämpimimmän −8 °C. Keskikesällä lämpötila nousee rannikolla lämpimimpänä päivänä jopa +10 – +15 °C:seen. Antarktiksen niemimaalla on tammikuussa 0 °C, heinäkuussa −11 °C ja vuoden keskilämpötila −4 °C. Venäläisellä Vostok-tutkimusasemalla mitattiin kylmyysennätys vuonna 1983, kun pakkanen laski −89,2 celsiusasteeseen.

Ilma on kylmyyden vuoksi erittäin kuivaa: vuoden aikana sataa noin 150–350 millimetriä, sisämaassa vain 50 millimetriä. Keskisademäärä on 120–150 millimetriä, minimi 10 millimetriä ja maksimi rannikolla 500 millimetriä[5]. Laajalla alueella mantereen keskustassa sataa alle 50, jopa vain 20–30 millimetriä[6]. Etelä­mantereen ilma sisältää hyvin vähän vesihöyryä, noin miljoonasosan päiväntasaajan määrästä, mutta suhteellinen kosteus on kylmyyden takia keskimäärin 70 prosenttia[5].

Jäätikön yllä havaitaan ilman kosteudesta tiivistyviä jääkiteitä, joita liikkuu ilmavirtausten mukana, ja jotka voivat vaikeuttaa horisontin erottamista. Muuten Etelä­mantereen ilma on kuulas ja kirkas.

Lumimyrskyt

Mannerjäätiköllä sää vaihtelee melkoisesti. Sisämaasta rannikolle suuntautuvat kovat tuulet ja myrskyt ovat säätilalle leimallisia. Siellä saattaa esiintyä päiväkausia kestäviä kovia lumimyrskyjä, jotka ovat ankarimpia koko maailmassa. Ne johtuvat pääosin siitä, että Etelä­mantereen yllä olevasta korkeapaineesta syöksyy ilmaa Etelä­mannerta kiertäviin voimakkaisiin matalapaineisiin. Nämä matalapaineet aiheuttavat usein ankaria myrskyjä Etelämannerta ympäröiville vesialueille, esimerkiksi Kap Hornin seuduille. Niinpä monesti esiintyy voimakkaita lumimyrskyjä, joiden nopeus yltää keskimäärin jopa 150, puuskissa 190, ja suurin mitattu nopeus on 316,8 kilometriä tunnissa eli 88 metriä sekunnissa[6].

Merkittävä alue tieteelle

Tutkimusasema Etelämantereella.

Tieteen kannalta katsoen Etelä­manner esiintyy huomattavana meteoriittien löytöpaikkana. Miljoonien vuosien aikana pudonneet meteoriitit ovat yleensä helposti näkyvillä jään pinnalla.[24] Ainakin Carnegie Mellon -yliopiston Nomad-robotti on lähetetty tutkimaan aluetta. Monia uusia halotyyppejä on myös havaittu alueella, muutamia niistä ovat löytäneet suomalaiset. Etelä­mantereen kuiva ilmasto tarjoaa ihanteelliset olosuhteet tähtitaivaan havainnointiin valon infrapuna-alueella. Suunnitteilla on rakentaa tähtitieteen havainnointiasema, Antarctic Infrared Observatory (AIRO).

Luoksepääsemättömyyden napa

Luoksepääsemättömyyden napa on Etelä­mantereen piste, jonne on pisin matka mantereen reunoista.[25][26] Yleensä luoksepääsemättömyyden napana pidetään koordinaatteja 82°06′S, 054°58′E . Ensimmäisenä sen tavoitti Jevgeni Tolstikovin johtama kolmas neuvostoliittolainen Etelä­mantereen tutkimusretkikunta 14. joulukuuta 1958. Paikalle rakennettiin radiomasto, kiitotie ja parakki, jonka katolle pystytettiin Leninin patsas. Seuraavan kerran neuvostoliittolaisretkikunta palasi paikalle vuonna 1967. Brittiläis-kanadalainen ja norjalais-yhdysvaltalainen seurue tulivat paikalle vuonna 2007.[27]

Luoksepääsemättömyyden navan sijainnille on esitetty muitakin koordinaatteja, koska mantereen reunaa on hankala määrittää muun muassa jääpeitteen reunan siirtymisen takia.

Etelämantereen tutkimisen historia

Oli pitkään oletettu, että eteläisillä pallonpuoliskolla olisi laaja, pitkälti lauhkealle vyöhykkeelle ulottuva manner, Terra Australis. James Cook yritti toisella valtameripurjehduksellaan vuosina 1771–1772 etsiä sitä. Hän ylitti eteläisen napapiirinkin, mutta lopulta jääesteet pakottivat hänet kääntymään takaisin. Etelä­mantereelle saakka hän ei päässyt, mutta sai todistetuksi, ettei oletettua paljon laajempaa mannerta ollut olemassa.

Ensimmäisenä Etelä­mantereen löysivät purjelaivoilla purjehtivat retkikunnat 1800-luvun alussa. Mielenkiinto siihen kuitenkin lopahti, koska manner oli jäätävän kylmä ja myrskyisen, jäälauttoja sisältävän meren keskellä. Aivan 1800-luvun lopussa tutkimusmatkailijoiden mielenkiinto mannerta kohtaan palasi. Carstens Borchgrevink rakennutti vuonna 1899 pienen mökin tutkimusasemaksi Etelä­mantereelle.

Englantilaiset tutkivat Etelä­mannerta voimaperäisesti Discovery-laivalla saapuneella retkikunnalla vuosina 1901–1904. Retkellä olivat mukana myöhemmin kuuluisaksi tulleet Robert Scott ja Ernest Shackleton. Perustetusta tukikohdasta tehtiin jäätikölle monta kauas ulottunutta retkeä. Scott ja Shackleton koettivat valloittaa etelänapaa vuonna 1902, mutta eivät päässeet pitkällekään, kun miehet sairastuivat ja vetokoirat kuolivat. Retken takia Shackleton ja Scott riitaantuivat ja erosivat, ja Shackleton yritti vuonna 1908 etelänavalle päästen vain 108 kilometrin päähän siitä.

Vuosina 1911–1912 lähti eri paikoista kohti etelänapaa kaksi kilpailevaa retkikuntaa. Scottin retkikunta oli alusta asti epäonninen, ja käytti huonosti Etelä­mantereella toimivia traktoreita ja poneja. Poneihin luotettiin, koska niitä käytettiin Siperian kylmissä oloissa. Ne eivät kuitenkaan kestäneet Siperiaa ankarampia Etelä­mantereen oloja, ja ne jouduttiin lopettamaan. Traktorit lakkasivat toimimasta jo alussa, koska niitä ei ollut suunniteltu Etelä­mantereen oloihin. Näin Scott joutui miehineen itse vetämään rekiä, mikä hidasti matkantekoa huomattavasti. Sillä välin norjalainen Roald Amundsen saavutti Etelänavan suunnitelmansa mukaisesti. Myös Scott saapui Etelänavalle, ja hänen miehensä kääntyivät pettyneinä takaisin löydettyään norjalaisten leirin. Amundsen palasi kotiin suunnitelman mukaan. Koska Scottin matkanteko oli hidastunut ratkaisevasti, ruokavarat alkoivat huveta ennen retken päättymistä. Miehet kärsivät lisäksi rasituksesta vetäessään raskaita rekiä. Yksi miehistä kuoli ylirasitukseen ja toinen paleltumista kärsivä käveli lumimyrskyyn palaamatta, ettei hidastaisi toisten kulkua. Jäljelle jääneet kolme miestä harkitsivat lumimyrskyn keskellä itsemurhaa lääkkeillä, koska ruokatarvikkeet loppuivat. He ilmeisesti kuitenkin paleltuivat kuoliaiksi, sillä lääkkeisiin ei ollut koskettu. Seuraavan vuoden keväällä lähetetty retkikunta löysi Scottin kuolinleirin. Scottia syytettiin jälkikäteen siitä, että hän jatkoi retkeä, vaikka suunnitelluista aikatauluista oli livetty huomattavasti, ja vei siten retkikunnan varmaan tuhoon.

Tämän jälkeen Ernest Shackleton yritti ylittää Etelä­mannerta, mutta toinen hänen laivoistaan, Endurance, juuttui jäihin, ja miehistö joutui palaamaan takasin kokien vaiheikkaan seikkailun, kulkien ja asuen muun muassa jäälautoilla, saaressa ja veneissä myrskyn keskellä. Myöhemmin ensimmäisen maailmansodan vielä kestäessä australialainen geologi Douglas Mawson koki elämänsä seikkailun, kun joutui vaeltamaan nälkäisenä satoja kilometrejä takaisin tutkimusasemalle, sen jälkeen kuin suurin osa tarvikkeista oli menetetty yhden miehen ja reen pudottua railoon. Alussa matkaa tehtiin koirien avulla, mutta ne syötiin yksi toisensa jälkeen. Mawsonin toveri Mertz sairastui pahoin, menetti järkensä ja kuoli paluumatkalla. Mawson oli itsekin pudota railoon.

Vuonna 1929 amerikkalainen Richard E. Byrd alkoi lennellä Etelä­mantereella, ja amerikkalaiset perustivat ensimmäisen tutkimusaseman Little American. Monia muita tutkimusretkikuntia lähetettiin Antarktikselle, ja amerikkalaiset tutkivat Etelä­mannerta voimaperäisesti vuosina 1946–1947. Muut maat alkoivat perustaa omia tutkimusasemiaan 1950-luvulla, ja kiisteltiin siitä, miten Etelä­manner jaettaisiin eri maiden kesken. Yhdysvallat perusti Etelänavalle Amundsen–Scott-nimisen aseman vuonna 1956. Neuvostoliitto perusti Vostok-aseman kauas jäätikölle vuonna 1957. Kansainvälisenä geofysiikan vuonna 1957–1958 mannerta tutki noin 70 eri maiden lähettämää tutkimusretkikuntaa. Vuonna 1959 sovittiin, että Etelä­mannerta saa käyttää vain rauhanomaista tieteellistä tutkimustyötä varten.

Aluevaatimukset ja territoriot

Eri valtioiden tutkimusasemat ja aluevaatimukset

Etelä­manner ja sen läheisyydessä olevat saaret eivät kuulu minkään valtion alueisiin. Norja, Ranska, Australia, Uusi-Seelanti, Chile, Argentiina ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat kuitenkin vaatineet sieltä alueita; kolme viimeksi lueteltua osittain samoja alueita. Kaikki nämä alue­vaatimukset koskevat kahden pituuspiirin välisiä sektoreita mantereella ja antarktisessa saaristossa, lukuun ottamatta Norjan vaatimaa Pietari I:n saarta. Pituus­piirien 150 ja 90 astetta läntistä pituutta välistä aluetta ei mikään valtio ole vaatinut, lukuun ottamatta edellä mainittua Norjan vaatimaa saarta.

Vuonna 1959 alle­kirjoitetun Antarktiksen sopimuksen vuoksi alue­vaatimuksia ei kuitenkaan ole kansain­välisesti hyväksytty. Lisäksi sopimuksessa sanotaan, että Etelä­mannerta ei saa käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin. Sopimus koskee 60. eteläisen leveys­piirin etelä­puolella olevia alueita, joten tämän leveys­piirin pohjois­puolella sijaitsevat sub­antarktiset saaret eivät kuulu sopimus­alueeseen.

ValtioAlueAlueen rajoina toimivat pituuspiiritKartta
Chilen lippu ChileFlag of Magallanes, Chile.svg Chilen Antarktiksen alue90° W ja 53° WAntarctica, Chile territorial claim.svg
Argentiinan lippu ArgentiinaBandera de la Provincia de Tierra del Fuego.svg Argentiinan Antarktiksen alue74° W ja 25° WAntarctica, Argentina territorial claim.svg
Yhdistyneen kuningaskunnan lippu BritanniaBrittiläinen Antarktiksen alue Brittiläinen Antarktiksen alue80° W ja 20° WAntarctica, United Kingdom territorial claim.svg
Norjan lippu NorjaKuningatar Maudin maa20° W ja 44°38' EAntarctica, Norway territorial claim.svg
Australian lippu AustraliaAustralian Antarktiksen alue (kaksiosainen)44°38' E ja 136°11' E;
142°2' E ja 160° E
Antarctica, Australia territorial claim.svg
Ranskan lippu RanskaRanskan eteläisten ja antarktisten alueiden lippu Adélienmaa (osa Ranskan eteläistä ja antarktisia alueita)136°11' E ja 142°2' EAntarctica, France territorial claim.svg
Uuden-Seelannin lippu Uusi-SeelantiRossin alusmaa160° E ja 150° WAntarctica, New Zealand territorial claim.svg
Norjan lippu NorjaPietari I:n saari90°35' W ja 90°35' WAntarctica Peter I Island.png

Etelämantereen tutkimusasemat

tutkimusasemakäytössävaltioperustettusijainti
AboakesälläSuomen lippu Suomi1988Kuningatar Maudin maa
Vernadskyn tutkimusasemaympäri vuodenUkrainan lippu Ukraina1994Galindezin saari
Almirante Brown Antarctic BasekesälläArgentiinan lippu Argentiina1951Antarktiksen niemimaa
Amundsen–Scottympäri vuodenYhdysvaltain lippu Yhdysvallat1957Etelänapa
Artigasin tutkimusasemaympäri vuodenUruguayn lippu Uruguay1984Kuningas Yrjön saari
Asukamiehittämätön Japani1985Kuningatar Maudin maa
General Belgrano IIympäri vuodenArgentiinan lippu Argentiina1979Coats Land
Bellingshausenympäri vuodenVenäjän lippu Venäjä1968Kuningas Yrjön saari
General Bernardo O'Higgins Riquelmen tutkimusasemaympäri vuodenChilen lippu Chile1948Antarktiksen niemimaa
Bharathi (suunnitteilla)ympäri vuoden Intia2012ympäri vuoden
Byrdin asemakesälläYhdysvaltain lippu Yhdysvallat1957Marie Byrdin maa
Arturo Pratin asemaympäri vuodenChilen lippu Chile1947Greenwich Island
Casey Stationympäri vuodenAustralian lippu Australia1959Vincennesinlahti
Comandante Ferraz Antarctic Baseympäri vuodenBrasilian lippu Brasilia1984Kuningas Yrjön saari
Concordiaympäri vuodenRanskan lippu Ranska
Italia
2005Dome C
Dakshina Gangotrikorvattu Maitrin tutkimusasemalla Intia1984-1991Kuningatar Maudin maa
Davis Stationympäri vuodenAustralian lippu Australia1957Prinsessa Elisabethin maa
Dome Fuji Fympäri vuoden Japani1995Kuningatar Maudin maa
Dumont d’Urvilleympäri vuodenRanskan lippu Ranska1956Adélienmaa
Base Presidente Eduardo Frei Montalva ja Villa Las Estrellasympäri vuodenChilen lippu Chile1969Kuningas Yrjön saari
Base Esperanzaympäri vuodenArgentiinan lippu Argentiina1975Hopenlahti
Gabriel de Castilla Antarctic StationkesälläEspanjan lippu Espanja1989Deceptioninsaari
Georg von Neumayer Stationkorvattu Neumayerin tutkimusasemallaSaksan lippu Saksa1981–1992Kuningatar Maudin maa
Gonzalez Videla StationkesälläChilen lippu Chile1951Paradiselahti
Great Wall Stationympäri vuoden Kiina1985Kuningas Yrjön saari
Halley Research Stationympäri vuodenYhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia1956Brunt Ice Shelf
Henryk Arctowskin tutkimusasemaympäri vuodenPuolan lippu Puola1977Kuningas Yrjön saari
Jinnah Antarctic StationkesälläPakistanin lippu Pakistan1991Sør Rondanvuoret, Kuningatar Maudin maa
Juan Carlos I Antarctic BasekesälläEspanjan lippu Espanja1988South Bay, Livingstoninsaari
Jubanyympäri vuodenArgentiinan lippu Argentiina1953Kuningas Yrjön saari
King Sejong Stationympäri vuoden Etelä-Korea1988Kuningas Yrjön saari
Kunlun Stationkesällä Kiina2009Dome A
Law-Racoviţă StationkesälläRomanian lippu Romania1986Prinsessa Elisabethin maa
Leningradskaya Station2007/2008Venäjän lippu Venäjä1971Victorianmaa
Machu Picchu Research StationkesälläPerun lippu Peru1989Kuningas Yrjön saari
Maitriympäri vuoden Intia1989Schirmacherinalue
Marambio Baseympäri vuodenArgentiinan lippu Argentiina1969Seymour-Marambion saari
Mario Zucchelli Stationkesällä Italia1986Terra Novanlahti, Rossinmeri
Mawson Stationympäri vuodenAustralian lippu Australia1954Mac Robertsonin maa
McMurdoympäri vuodenYhdysvaltain lippu Yhdysvallat1956Rossinsaari
Mendel Polar StationkesälläTšekin lippu Tšekki2006James Rossin saari
Mirnyiympäri vuodenVenäjän lippu Venäjä1956Davisinmeri
Mizuhoepäsäännöllisesti Japani1970
Molodyozhnaya Station2007/2008Venäjän lippu Venäjä
Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä
1962
Neumayer Stationympäri vuodenSaksan lippu Saksa1992Atkanlahti
Neumayer-Station IIIympäri vuodenSaksan lippu Saksa2009Atkanlahti
Novolazarevskaya Stationympäri vuodenVenäjän lippu Venäjä1961Kuningatar Maudin maa
Orcadas Baseympäri vuodenArgentiinan lippu Argentiina1904Eteläiset Orkneysaaret
Palmer Stationympäri vuodenYhdysvaltain lippu Yhdysvallat1968Anversinsaari
Princess Elisabeth Baseympäri vuodenBelgian lippu Belgia2007Kuningatar Maudin maa
Professor Julio Escudero Baseympäri vuodenChilen lippu Chile1994Kuningas Yrjön saari
Progress StationkesälläVenäjän lippu Venäjä1988Prydzinlahti
Rothera Research Stationympäri vuodenYhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia1975Adelaidensaari
Russkaya Station2007/2008Venäjän lippu Venäjä1980Marie Byrdin maa
San Martín Baseympäri vuodenArgentiinan lippu Argentiina1951
SANAE IVympäri vuodenEtelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka1962 (SANAE I)Kuningatar Maudin maa
St. Kliment Ohridski Baseympäri vuodenBulgarian lippu Bulgaria1988Livingstoninsaari
Scott Baseympäri vuodenUuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti1957Rossinmeri
Showaympäri vuoden Japani1958Itä- Ongulsaari
Signy Research Stationkesällä (ympäri vuoden vuosina 1947–1995)Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia1947Eteläiset Orkneysaaret
Siple Stationympäri vuodenYhdysvaltain lippu Yhdysvallat1973
SveakesälläRuotsin lippu Ruotsi1988Kuningatar Maudin maa
TorkesälläNorjan lippu Norja1993Kuningatar Maudin maa
Trollympäri vuodenNorjan lippu Norja1990Kuningatar Maudin maa
WasakesälläRuotsin lippu Ruotsi1989Kuningatar Maudin maa
Vostokympäri vuodenVenäjän lippu Venäjä1957Antarktisen jäänpeite
Zhongshan Stationympäri vuoden Kiina1989Larsemannin vuoret, Prydzinlahti
EPICAkesälläSaksan lippu Saksa2001Kuningatar Maudin maa

Katso myös

Lähteet

 • Hirvas, Heikki & Nenonen, Keijo: Jääkautta etsimässä. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 9513094812.
 • Nurminen, Martti (päätoim.): Otavan suuri ensyklopedia OE, osa 6, s. 4573–. artikkeli Napamaat, alaosio Antarktis. Helsinki: Otava, 1979. ISBN 951-1-05122-9.
 • AIRO

Viitteet

 1. Geographica maailmankartasto: maanosat, maat, kansat, s. 468. Almagest OY, 2008. ISBN 978-3-8331-4130-0.
 2. Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 16.6.2017.
 3. Antarctic Treaty:Parties Consultative. The Secretariat of the Antarctic Treaty. Viitattu 2.4.2014. (englanniksi)
 4. Born Freezing: Meet Antarctica’s First Citizen WebEcoist. Viitattu 16.6.2017. (englanniksi)
 5. a b c d e f g h Otavan suuri ensyklopedia
 6. a b c d e Hirvas & Nenonen 1990.
 7. Snow and Ice – The Frozen Continent Antartic Connection. Viitattu 2.2.2008. (englanniksi) [vanhentunut linkki]
 8. Bigice.apl Antarctic Ice Shelf Change and Basal Melt Using ICESat, Cryosat, and Other Satellite Data University of Washington Principal Investigators: Ian Joughin and Ben Smith Funded by: NASA (Grant NNX06A103G) projects_Figure6.jpg
 9. a b Hirvas & Nenonen 1990, s. 11.
 10. a b Maailman maat ja kansat, Brasiliasta Etelä­mantereelle, s. 144, Kaikki liikkuu. Helsinki: Valitut Palat & WSOY, 1995. ISBN 978-951-584-052-3
 11. Rignot, E.; Mouginot, J.; & Scheuch, B.: Ice Flow of the Antarctic Ice Sheet. Science, 9.9.2011: Vol. 333 no. 6048 pp. 1427–1430 DOI: 10.1126/science.1208336.
 12. Cuffey, Kurt M.: Antarctic Ice Flow Revealed. Science, 9.9.2011: Vol. 333 no. 6048 pp. 1386–1387 DOI: 10.1126/science.1211157.
 13. Imber, Bertrand: North Pole, South Pole, s. 166, Antarctica Ice. Thames and Hudson, 1992. ISBN 050 0300 100 001 (englanniksi)
 14. Maailma tänään, Nide 2. Tieteen kuvalahden hakuteos, Australia, Oseania ja Antarktis, s. 88. Kööpenhamina, 1997. ISBN 87-427-0818-4
 15. Huigen Yang: developing China’s polar research capacity SciencePoles. 6.3.2008. Viitattu 17.6.2017. (englanniksi)
 16. Leading the Polar Research Institute of China and CHINARE expedition SciencePoles. 5.1.2009. Viitattu 17.6.2017. (englanniksi)
 17. Hirvas & Nenonen 1990, s. 12.
 18. Hirvas & Nenonen 1990, s. 8.
 19. Davies, Bethan: Subglacial lakes 22.2.2014. AntarcticGlaciers.org. Viitattu 9.3.2014. (englanniksi)
 20. Plants British Antarctic Survey. Viitattu 17.6.2017. (englanniksi)
 21. Land animals British Antarctic Survey. Viitattu 17.6.2017. (englanniksi)
 22. Fish and squid British Antarctic Survey. Viitattu 17.6.2017. (englanniksi)
 23. Antarctica Climate and Weather Cool Antarctica. Viitattu 9.3.2014. (englanniksi)
 24. Antarctic Meteorites Rossea.info. Viitattu 9.3.2014. (englanniksi)
 25. Otavan suuri ensyklopedia, 12. osa (Musikaali–Oppiminen), art. Napamaat, kartta s. 4579. Otava, 1979. ISBN 951-1-05075-3
 26. Guinness Wold Records 2009, s. 115. ISBN 978-951-32-2580-3
 27. Paananen, Arja: Etelänapamantereelta löytyi jättimäinen Lenin!. Ilta-Sanomat, 9.1.2008. Artikkelin verkkoversio.

Aiheesta muualla